Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 728 - Tím - Tiệm kính mắt L.A STORE