Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 151 - Đen Full - Tiệm kính mắt L.A STORE