[UV400] Kính râm thời trang UA - Đen vàng - Tiệm kính mắt L.A STORE