[UV400] Kính râm thời trang UA - Bạc - Tiệm kính mắt L.A STORE