[Polarized][FullBox] Kính râm thời trang Paranoid 8019 - Xanh Lá - Tiệm kính mắt L.A STORE