[Polarized][FullBox] Kính râm thời trang Paranoid 4165 - Xanh Rêu - Tiệm kính mắt L.A STORE