[Polarized][FullBox] Kính râm thời trang Paranoid 001 - Hồng - Tiệm kính mắt L.A STORE