Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 728 - Đen - Tiệm kính mắt L.A STORE