Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 7004 - Trắng - Tiệm kính mắt L.A STORE