Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 7004 - Đen - Tiệm kính mắt L.A STORE