Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 530 - Đỏ Đen - Tiệm kính mắt L.A STORE