Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 520 - Nâu - Tiệm kính mắt L.A STORE