Kính râm phân cực - SIÊU NHẸ - KDEAM 093 - Đen - Tiệm kính mắt L.A STORE